0
0 Proizvoda 0 RSD

Uslovi kupovine

USLOVI KUPOVINE I ISPORUKE         

 

Porudžba putem sajta je moguća za sve navedene artikle na sajtu klikom na dugme „DODAJ U KORPU". Prilikom sastavljanja porudžbine potrebno je ostaviti sve tražene neophodne podatke. Nakon toga dobićete automatsku e-mail potvrdu porudžbine, a e-mailom ili telefonom ćemo Vas kontaktirati samo u slučaju da poručeni artikal ne možemo da obezbedimo.

Zbog dinamičnosti tržišta postoji mogućnost da u odredjenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u našem magacinu.  

 
Ukoliko se dogodi ovakav slučaj naša prodajna služba će vas o tome obavestiti e-mailom ili telefonom i ponuditi vam alternativu.     

Poručeni proizvodi putem Interneta biće Vam isporučeni posredstvom kurirske službe DAILY EXPRESS.     
Plaćanje kupljenih proizvoda je moguće samo gotovinski prilikom preuzimanja.
Cena transporta je 390 din.Za pošiljke koji su težine od 2-5kg cena transporta je 590 din.

Za sve iznose preko 7000 slanje je gratis osim za nameštaj gde se cena formira po dogovoru sa kurirskom službom.

 

Poručeni proizvod kurirska služba dostaviće u roku od 5 dana od dana potvrđenja porudžbe.           

Nakon neuspešne prve dostave, pokušaće se još jednom u roku od 24h. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poručena roba ne bude uručena smatraće se da ste odustali od porudžbe i da ste ugovor o kupovini raskinuli.          

Ukoliko niste zadovoljni sa kupljenim proizvodom imate pravo da odustanete od kupovine u roku od 7 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju odustanka od kupovine imate pravo da zamenite za drugi proizvod ili da Vam bude vraćen novac. 

Da biste ostvarili neko od prava prilikom vraćanja kupljenog proizvoda naručena roba ne sme biti upotrebom oštećena ili pohabana, mora biti vraćena u originalnoj ambalaži, uz priloženi fiskalni račun, i potpisani nalog za ispravku i popunjeni reklamacioni list koji Vam je takođe dostavljen prilikom isporuke robe.   

U slučaju povraćaja Vi snosite troškove transporta robe.

Ukoliko se opredelite da u zamenu poručite drugi proizvod mi ćemo snositi troškove dostave novog artikla.             

 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA NA ROBU

Član 1     

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.nailline.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2     

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.nailline.rs kupuje proizvode za lične i profesionalne potrebe.         

Član 3     

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka u roku od 7 dana od dana kupovine.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4     
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu Subotica, ul. Petra Drapšina 2a.     
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
- u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
- proizvod za koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju
- dostavi fiskalni račun
- dostavi potpisani nalog za ispravku.          

Član 5     
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
- propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
- nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom;
- kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
- promenio odluku o izboru atrikla.          

Član 6     
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.          

Član 7     
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- vraćanje iznosa cene plaćene pre priloženom fisklanom računu;
- otklanjanje nedostatka na proizvodu.          

Član 8     
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja